Projekti UPF

Universal Peace Federation

Opća mirovna federacija (OMF) je globalni savez pojedinaca i organizacija posvećenih izgradnji svijeta mira u kojem svi mogu živjeti u slobodi, skladu, suradnji i napretku. Mir nije jednostavno odsustvo rata ili pojam koji se odnosi samo na odnose među nacijama. Mir je najvažnija odlika koja treba obilježavati sve odnose.

OMF teži izgradnji otvorenog strateškog saveza pojedinaca, obrazovnih institucija, organizacija, religija, korporacija, medija i vlada za dobrobit mira. OMF zagovara obnovu Ujedinjenih naroda koja sadrži prijedlog da UN unutar svog sastava osnuju međureligijsko vijeće. OMF provodi svoje programe putem globalne mreže ambasadora mira koji su osnovali Mirovno vijeće na globalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

OMF potiče sve religije na dijalog i suradnju u svrhu mira prepoznavši da ljudsko dostojanstvo proizlazi iz univerzalnog božanskog izvora koji je temelj sklada i ujedinjenja. OMF poziva sve zemlje da sudjeluju i uključe se u proces kojim se mogu prevladati elementi nacionalizma koji stvaraju prepreke skladnoj razmjeni i razvoju.

OMF je vođena vizijom čovječanstva kao jedne globalne obitelji pod Bogom, koja živi u skladu s univerzalnim principima. Poučeni učenjima velikih religija, svi vučemo svoje postojanje iz zajedničkog podrijetla i svi dijelimo zajedničku svrhu i sudbinu.

Dva su ključna principa upravljaju zadaćom i djelovanjem OMF-a. Prvi poziva na život za dobrobit drugih, tj. posvetiti život služenju drugima. Drugi poziva svakog od nas da radimo na savladavanju prepreka koja dijele nas kao ljudska bića.

Programi OMF-a podupiru partnerstvo vlada, religija i civilnih društava te teže doprinijeti uspostavi globalne kulture mira. OMF traži temeljito rješenje korijena sukoba i nasilja i potiče ljude da prevladaju sukobe kroz služenje i brigu jednih za druge. Živeći za dobrobit drugih, možemo međusobno povezati našu podijeljenu ljudsku obitelj kroz služenje, pokajanje, oprost, uvažavanje i suradnju.

Projekti UPF-a

Mindanao Peace Initiative

South Caucasus Peace Initiative

Americas Initiative

South Asia Peace Initiatives

African Peace Initiatives

Middle East Peace Initiative

Northeast Asia Peace Initiative

Bering Strait Project

Women for Peace

Sports

Arts & Culture

Global Peace Tour 2009

Youth Federation for World Peace

World Peace Blessing

International Relief Friendship Foundation

Religious Youth Service

UN Programme on the Family

Powered by WordPress and ShopThemes