FFWPU World

Federacija obitelji za mir u svijetu i ujedinjenje – FFWPU

Federacija obitelji za mir u svijetu i ujedinjenje je međunarodno društvo koje uključuje obitelji koje se trude utjeloviti ideal istinite ljubavi i ostvariti svijet mira i ujedinjenja ljudi, rasa i religija kao što je to zamislio Rev. Sun Myung Moon. Mnogo članova FFWPU je prihvatilo i slijedi učenje Rev. Moona – koje nazivamo Božanski Principi.

FFWPU je osnovao Rev. i gđa. Moon 1997 godine da bi proširili viziju stvaranja obitelji s Bogom u centru kao osnovu za zdravo i stabilno društvo i svijet mira.

FFWPU izdiže tri ideala sadržana u samom nazivu: obitelj, mir i ujedinjenje. Promoviranje vrijednosti koje teže za stabilnom( jakom) obitelji je glavna misija FFWPU. To znači poticanje bračnih parova na vjernost; to znači roditelje koji vole i brinu se za svoju djecu, koji je štite i educiraju u smjeru najviših moralnih standarda; to znači i djecu koja žive u poštovanju roditelja i djedova i baka. FFWPU isto traži „kulturu mira“ kroz poticanje međureligijske i međunarodne suradnje oko univerzalnih tema obitelj, ljubav i život za druge.

Riječ ujedinjenje u nazivu povezana je sa idealom harmonije između misli i tijela, između muža i žene i između neba i zemlje.

Za detaljnije informacije o pokretu pogledajte službene stranice na www.familyfed.org.

Powered by WordPress and ShopThemes